Door de duinen boren op Norderney voor offshore windenergie

Deze zomer heeft Brownline vier parallelboringen ingemeten op het Duitse eiland Norderney. Hier werden aansluitingen voltooid voor offshore windmolenparken. De boringen onder de duinen op het Oost-Friese Waddeneiland werden gemaakt met Drillguide GST en GPS track.

Windmolens op de Noordzee vormen een belangrijke elektriciteitsbron om aan de stijgende vraag naar groene energie in Europa te voldoen. Daarom wordt er voortdurend gewerkt aan de aanleg van nieuwe offshore windmolenparken in de Noordzee. Om de opgewekte elektriciteit van windmolenparken “DolWin delta” en “BorWin delta” naar het Duitse vasteland te brengen, werd gebruik gemaakt van een bestaande corridor via Norderney. Om deze DolWin4- en BorWin4-leidingen aan te leggen, werden op het eiland boringen uitgevoerd door LMR Drilling.

Deze boringen waren ruim 1.000 meter lang, gingen onder de duinen aan de noordkust door en kwamen boven op het strand. Onze Drillguide Gyro Steering Tool werd ingezet om de nauwkeurigheid van de pilotboring te garanderen in dit kwetsbare en beschermde duingebied. De GST is de ideale tool voor deze klus, omdat het natuurgebied boven het boorpad niet betreden hoeft te worden met apparatuur om een sonde uit te lezen. De boring kan vanaf het intredepunt gevolgd worden.

Met de GPS track add-on werd op het strand een extra verificatie uitgevoerd. Deze add-on wordt in de buurt van het geplande uittredepunt gebruikt. Met deze extra controle kon een perfecte punch-out gegarandeerd worden.

Beschermd duingebied

Bij deze boring werd ook gebruik gemaakt van Brownline’s PWD-service: Pressure-While-Drilling. Met een druksensor in onze GST werd tijdens het boren voortdurend de druk in het boorgat gemeten. Door deze data goed in de gaten te houden, werd het risico op blow-outs in dit beschermde duingebied geminimaliseerd.

Alle betrokken partijen waren zeer tevreden over de nauwkeurigheid van de pilotboring: een compliment voor Brownline’s tool en service!

Enkele jaren geleden heeft Brownline op Norderney ook al vier boringen ingemeten voor de verbinding van een eerder DolWin-windmolenpark. Meer over dit project is hier te lezen.

Terug naar overzicht