4 Parallel boringen voor netwerkplatform Dolwin 6

Brownline heeft recent een viertal boringen ingemeten voor het project ‘Dolwin 6’, 2 keer twee parallelboringen van ieder zo’n 1100 meter. Twee boringen zijn uitgevoerd vanaf het vasteland en de andere twee vanaf het eiland Norderney. De te kruisen route was een duingebied, dit is een broedplaats voor vele vogelsoorten en valt onder het UNESCO werelderfgoed. Het totale project bestaat uit 90 km kabel (45 km over land en 45 km off-shore) waarmee het windmolenpark wordt aangesloten op de gebruikers. Dit windmolenpark –met een opbrengst van 900 megawatt– zou in 2023 operationeel moeten zijn.

Complexe Factoren

-          Zero tolerance voor boorspoeling uitbraken.

-          Zeer strenge milieu eisen en full time controle.

Centimeter nauwkeurig uitboren

De Gyro Steering Tool (GST) werd gecombineerd met de GPS Track, een tool die centimeter-nauwkeurige punch-outs kan leveren, ook bij lange boringen. De Surface Unit werd op 200 en 100 meter voor het uittredepunt geplaatst. De pilotboringen zijn een succes geworden mede door de inzet van de GST en de GPS Track van Brownline.

Terug naar overzicht