UXOscope

UXOscope

Veilig boren met bomdetectie

 Contact opnemen 

Brownline heeft een bomdetectiesysteem ontwikkeld die als add-on module kan worden ingezet met de Gyro Steering Tool. Hiermee worden boringen uitgevoerd in gebieden met een hoog risico op niet-ontplofte explosieven, de zogenaamde unexploded ordnance areas (UXO). 

Hoe het werkt

Onze add-on, de UXOscope, analyseert de omgeving op explosieven tijdens het boren. Onze surveyor en een gecertificeerd specialist van het bedrijf van den Herik werken hierbij samen. Wanneer een explosief wordt gedetecteerd, zal de specialist een evaluatie maken van de dreiging en de klant adviseren over de vervolgstappen.

Veilig boren in risicovolle gebieden

UXOscope wordt voorgeschreven door autoriteiten bij boringen die in een risicovol gebied worden uitgevoerd. Met UXOscope wordt een bomvrije zone van 3 meter in diameter veiliggesteld rondom de boring. Op die manier kan de rest van de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Activiteiten rondom de boring kunnen ongestoord doorgaan, zodat de overlast tot een minimum beperkt blijft.

UXOscope maakt mogelijk wat vroeger onmogelijk was.

Leg uw booruitdaging aan ons voor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende tool