GPS track

GPS track

Punch-out op de centimeter nauwkeurig

 Contact opnemen 

Langere en complexere gestuurde boringen en hogere eisen voor nauwkeurige punch-outs komen steeds vaker voor. Om ook hier een goede service te kunnen bieden, heeft Brownline de GPS Track ontwikkeld.

Hoe het werkt

Een Surface Unit wordt op de grond boven het geplande boortracé geplaatst. Via een satellietverbinding worden de exacte coördinaten hiervan gemeten.

De GPS Track, een add-on op onze Gyro steering tool, detecteert de Surface Unit en bepaalt daardoor de positie ten opzichte van elkaar. Dit vormt een onafhankelijke positiebepaling welke de nauwkeurigheid van de positie verhoogt. De GPS Track heeft een range tot 40 meter diepte.

De GPS Track maakt het mogelijk tot op centimeters van het gewenste uittredepunt te navigeren.

Leg uw booruitdaging aan ons voor

 

 

 

 

 

Volgende tool