Zes aanlandingen in Zweden

Wanneer een stad groeit, moeten de voorzieningen meegroeien. De Zweedse stad Strömstad is hier een mooi voorbeeld van. Voor een geplande uitbreiding van het lokale rioleringsnetwerk, heeft Brownline 6 aanlandingsboringen met een totale lengte van meer dan 4500 meter ingemeten.

Strömstad is een stad in het zuidwesten van Zweden, vlakbij de grens met Noorwegen. Het aantal inwoners van deze stad en de gelijknamige gemeente is in tien jaar bijna verdubbeld. Vanwege deze groei is besloten tot uitbreiding van onder andere de watertoevoer en -afvoer. Onderdeel van dit project zijn onder andere de renovatie van de waterzuiveringsinstallatie Österröd en de aanleg van in totaal 14,8 kilometer aan nieuwe waterleidingen. Dit laatste onderdeel is ter vergroting van de capaciteit van het huidige netwerk aan waterleidingen, maar ook om het aantal pompinstallaties voor waterafvoer te verkleinen.

De waterzuiveringsinstallatie Österröd bevindt zich ten zuiden van het stadscentrum. Alle toe- en afvoerleidingen lopen over de bodem van de baai van Strömstad, maar zullen middels aanlandingen aan land komen. Met twee aanlandingen van bijna 400 meter en 4 aanlandingen van meer dan 900 meter lang, is dit een mooi project om de veelzijdigheid van de Drillguide Gyro Steering Tool te bewijzen. Niet alleen lagen alle uittredepunten van de boringen onder water, ook was er bij een aantal boringen sprake van een flink verval. Daarnaast moest er ook rekening gehouden worden met verschillende grondsoorten, variërend van rotsen tot zand en klei, alsmede de natuur in de omgeving.

Met de Drillguide GST is zijn alle aanlandingen extreem nauwkeurig, met minimale impact op de omgeving en binnen de gestelde tijd uitgevoerd. De uitbreiding van de waterzuiveringsinstallatie kan verder uitgevoerd worden, zodat Strömstad is voorbereid op de toekomst.

Terug naar overzicht