Wereldrecord voor 42” HDPE persleiding onder James River, Virginia

In februari 2024 heeft Brownline USA een essentiële bijdrage geleverd aan de aanleg van een persleiding onder James River, Virginia. Met behulp van onze Drillguide GST en Radar heeft onze klant Huxted Trenchless in Newport News een intersectboring tussen het vasteland en een ponton uitgevoerd. Met dit project werd een wereldrecord verbroken: het is de langste 42” HDPE-leiding die ooit is ingetrokken.

Het doel van deze boring was om een persleiding aan te leggen onder James River, als onderdeel van een grootschalig project om de waterkwaliteit in de regio te verbeteren. In Newport News zal een pompstation gebouwd worden, dat afvalwater door de leiding pompt, onder de rivier door, naar een waterzuiveringsinstallatie in Suffolk. Het water wordt hier gezuiverd zodat het terug de rivier in kan, of het wordt nog verder gezuiverd zodat het aan de kwaliteitseisen voor drinkwater voldoet.

95% van de boring onder water

Om deze boring te kunnen uitvoeren lag er een ponton in de rivier waar de boormachine op stond. Personeel werd met de boot naar dit intredepunt vervoerd. Aan beide intredepunten werd een casing met een grote diameter geplaatst, met centraal daarin een casing van 16” / 400 mm.

Omdat grofweg 95% van de boorlijn onder water lag, was het gebruik van gyroscopische instrumenten essentieel om de boring in te kunnen meten. Om zeker te zijn van een nauwkeurig gestuurde pilot in de zachte grond en de juiste diepte onder de rivier, werd de boring uitgevoerd met de meest nauwkeurige apparatuur: Brownline’s Drillguide Gyro Steering Tool. Een nauwkeurige pilotboring met zo min mogelijk afwijkingen zorgt voor een lagere belasting van de buis als deze wordt ingetrokken.

Radar intersect diep onder de rivier

Tijdens de pilotboring is de annulaire druk zorgvuldig gemonitord met Brownline’s Pressure-While-Drilling (PWD) module. Hierdoor werd voorkomen dat er boorspoeling zou lekken onder de rivier.

Voor de intersect is de afstand tussen de twee boorkoppen snel en nauwkeurig gemeten met Brownline’s Radar. Hierdoor kon de ideale curve bepaald worden om de boorgaten soepel en moeiteloos aaneen te sluiten. Deze efficiënte intersect werd 30 meter onder de bodem van de rivier voltooid.

Na de succesvolle pilotboring kon de klant verder met de rest van het project, met als resultaat het succesvol intrekken van 1725 meter aan 42” HDPE-leiding, een wereldrecord voor dit type leiding! Brownline USA is trots op de bijdrage aan de pilotfase van dit imposante project.

Terug naar overzicht