Vernieuwing van het elektriciteitsnetwerk in Kopenhagen

Het elektriciteitsnetwerk van de Deense hoofdstad Kopenhagen is gedurende de afgelopen jaren onderworpen aan een groot onderhouds- en vernieuwingsproject. In het kader van deze grootscheepse renovatie heeft Brownline een 833 meter lange parallelboring middenin het stadscentrum ingemeten.

In 2016 heeft de lokale energieleverancier een ambitieus plan gelanceerd om het verouderde elektriciteitsnetwerk van Kopenhagen gefaseerd te renoveren en waar nodig compleet te vernieuwen. Het plan omvat niet alleen onderhoud, maar ook het verplaatsen van bovengrondse midden- en hoogspanningskabels naar onder de grond en de uitbreiding van bestaande substations om groene stroom opgewekt door windmolens te verwerken. Het doel van het project is om het elektriciteitsnetwerk in en rond de stad uiterlijk in 2026 klaar te hebben voor het verwerken van grote volumes aan groene stroom. In totaal moet er onder andere 700 kilometer aan nieuwe 132-150KV bekabeling worden aangelegd, waar Brownline met deze boring een bijdrage aan heeft geleverd.

Uiteraard mogen geen van deze werkzaamheden gevolgen hebben voor de bestaande infrastructuur van de stad. Met name het uitgebreide spoorwegennet is hierin een bepalende factor, omdat het openbaar vervoer binnen de stad flink gebruikt wordt door forenzen en bewoners van de stad. Het tracé van de twee parallel aan elkaar lopende boringen van 833 meter lang loopt deels onder het spoor door. Daarnaast zijn zowel het intrede- als uittredepunt in drukke straten, wat betekende dat er flink wat externe interferentie was. De afstand tussen beide boringen bedroeg 5 meter en door de krappe bochten in het tracé was er absoluut geen ruimte voor afwijkingen.

Door te kiezen voor de combinatie van onze Drillguide Gyro Steering Tool en de GPS Track zijn beide boringen nauwkeurig, zonder enige afwijking en binnen de gestelde tijd afgerond. De stad Kopenhagen kan verder met haar voorbereidingen op een groene toekomst!

Terug naar overzicht