Vergroting van de netwerkcapaciteit voor de Noord-Hollandse kassen

De Noord-Hollandse gemeente Medemblik is prachtig gelegen aan het IJsselmeer. In deze mooie omgeving bevinden zich vele glastuinbouwbedrijven. De vraag van het elektriciteitsnetwerk door deze bedrijven zal in de toekomst alleen maar toenemen, waardoor het noodzakelijk is om de capaciteit nu al uit te breiden. Voor dit doeleinde heeft Brownline onlangs een boring ingemeten.

Temidden van polders en wateren bevindt zich een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie; de glastuinbouw. In dit deel van Nederland bevinden zich twee grote tuinbouwclusters, de greenports Noord-Holland Noord en Aalsmeer. In deze greenports komen allerlei bedrijven samen die onderdeel vormen van de (glas)tuinbouw. Deze economisch belangrijke schakel zal de komende jaren nog flink doorgroeien, waardoor de vraag naar elektriciteit ook toeneemt. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn versnelde woningbouw en het groeiende aantal datacenters. Om er zeker van te zijn dat deze gecombineerde toenemende vraag niet leidt tot problemen met de elektriciteitsvoorziening moet er nu actie ondernomen worden. De lokale netbeheerder heeft hiervoor een aantal knelpunten geïdentificeerd, waar het elektriciteitsnet op korte termijn uitgebreid moeten worden.

Eén van deze knelpunten bevindt zich in de gemeente Medemblik, waar als oplossing een nieuwe middenspanningskabel wordt aangelegd. Voor deze 236 meter lange boring heeft Brownline de Drillguide Gyro Steering Tool ingezet. Het tracé van deze boring loopt dwars door het centrum van een dorp, waardoor de keuze voor de Drillguide GST snel gemaakt was. De overlast voor de dorpsbewoners is tot een minimum beperkt gebleven en het project kon tijdig afgerond worden. Met deze boring hebben de lokale gebruikers weer meer ruimte voor groei gekregen!

Terug naar overzicht