Veilig boren voor een aardgasvrij Amsterdam

De stad Amsterdam werkt toe naar een aardgasvrije toekomst. Het doel is om in 2040 volledig aardgasvrij te zijn. Onderdeel hiervan is het aardgasvrij verwarmen van de wijken in de stad. Voor dit project heeft Brownline onlangs 2 parallelle boringen ingemeten met de Drillguide Gyro Steering Tool in combinatie met de UXOscope.

Met het project South Connection worden de bestaande stadswarmtenetten van de wijken Nieuw-West en Zuideramstel aan elkaar gekoppeld middels een 3,8 kilometer lange warmtetransportleiding. Deze koppeling zorgt ervoor dat restwarmte van de Diemen-centrale en de afvalverbrandingscentrale van AEB Amsterdam verdeeld kan worden over de hele stad. In 2040 zullen naar schatting 290.000 huishoudens gebruik maken van deze aardgasvrije manier van verwarming.

Het tracé van de warmtetransportleiding loopt dwars onder de stad door en kruist onder andere de rivier de Amstel. Daar komt nog bij dat dit deel van de stad het flink te verduren heeft gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog en er dus sprake zou kunnen zijn van achtergebleven onontplofte explosieven. Beide factoren zouden in theorie kunnen zorgen voor zeer veel overlast voor de inwoners van de stad en een flinke toename in de tijdsduur van het project. Met het oog op de veiligheid was de keuze voor de UXOscope snel gemaakt.

Brownline heeft twee parallelle boringen van 180 meter lang voor haar rekening genomen, waarbij de UXOscope voor het eerst in combinatie met een kleinere machine gebruikt is. Met de keuze voor de Drillguide GST en de UXOscope zijn deze boringen veilig, succesvol en binnen de gestelde tijd afgerond!

Terug naar overzicht