UXOscope boringen in het Roergebied

Het uitvoeren van een HDD-boring in het Duitse Roergebied is bepaald geen sinecure. De aanwezigheid van onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog onder de grond zorgt altijd voor een groot risico tijdens het uitvoeren van een boring. Brownline is de uitdaging aangegaan en heeft in de afgelopen jaren inmiddels voor 25 boringen van één van onze klanten het boorgebied veiliggesteld.

De uiteindelijke doeleinden van deze boringen varieerden van de aanleg van allerhande kabels en leidingen tot de aanleg van rioleringen. De gemeenschappelijke deler van alle boringen was dat op iedere locatie sprake kon zijn van achtergebleven munitie en/of explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het was dus absoluut onmogelijk om blind de grond in te gaan. Normaliter zouden er verticale proefboringen plaatsvinden om het gebied voor de boringen uit veilig te stellen. Dit is echter een tijdrovend proces, waarbij er sprake kan zijn van flinke overlast voor de omgeving. Het veiligstellen van het boorgebied door middel van een HDD-boring heeft verschillende voordelen; niet alleen bestrijk je met één enkele boring een veel groter gebied en wordt het hele proces efficiënter, maar ook wordt de overlast voor de directe omgeving drastisch beperkt.

Brownline heeft specifiek voor dit doeleinde de UXOscope ontwikkeld, een add-on welke wordt gecombineerd met de Drillguide Gyro Steering Tool. Tijdens de boring werkt onze surveyor samen met een gecertificeerde specialist van het bedrijf van den Herik. Wanneer de UXOscope een explosief detecteert, evalueert de specialist direct de dreiging en adviseert over het vervolg van de boring.

Met de Drillguide GST en UXOscope heeft Brownline een mooie bijdrage kunnen leveren aan veilige boringen in een risicovol gebied!

Terug naar overzicht