Uitdagende boring met S-bocht midden in Florence

Afgelopen zomer heeft Brownline een uitdagende boring in Italië ingemeten. Midden in Florence werd door aannemer PATO S.r.l. een hoogspanningskabel aangelegd door middel van een horizontaal gestuurde boring. De pilotfase van dit project werd met Brownline’s Gyro Steering Tool uitgevoerd.

Het doel van dit werk was om een netwerk van hoogspanningsmasten te vervangen. Daarvoor in de plaats werden ondergrondse verbindingen aangelegd. Hiervoor moest onder een druk kruispunt door geboord worden.

Het ontwerp van de boring maakte een bocht naar rechts van 46° en daarna een bocht naar links van 72°. De 406 meter lange boring liep onder een kruispunt met veel verkeer, onder een trambaan en onder de drooggevallen rivier Mugnone door.

Moeilijke bodem

De gevarieerde bodemgesteldheid vormde een andere uitdaging bij deze boring. De bodemlagen varieerden van harde klei tot grind en stenen. Brownline’s Drillguide Gyro Steering Tool werd ingezet om ondanks al deze uitdagingen een nauwkeurige pilotboring te garanderen. De GST wordt niet beïnvloed door interferentie van de aanwezige infrastructuur. Daarmee is het de perfecte oplossing voor boorprojecten in zo’n druk stedelijk gebied.

Met de uiterst nauwkeurige pitch- en azimut-metingen van de GST werd het mogelijk om de geplande lijn te volgen tot de gewenste uittrede. Met dit project werd een veilige ondergrondse verbinding aangelegd om de hoogspanningsmasten te vervangen.

Terug naar overzicht