Uitbreiding van een drinkwaterleiding, Noord-Holland

Het Noord-Hollandse duingebied is niet alleen een prachtig natuurgebied, maar speelt ook een grote rol in de zuivering van drinkwater. Om ervoor te zorgen dat het drinkwater probleemloos van en naar dit gebied komt, wordt de capaciteit van de transportleidingen continu gemonitord en waar nodig uitgebreid of aangepast. Brownline heeft onlangs een boring ingemeten voor zo’n geplande uitbreiding.

De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater staat wereldwijd zeer hoog aangeschreven. IJsselmeerwater wordt d.m.v. infiltratie in de duinen door het gebruik van duinzand als natuurlijk filter voorgezuiverd zonder dat de aanwezige natuur en haar bewoners daar iets van merken. Aansluitend wordt door moderne nazuivering het water geschikt gemaakt voor drinkwater. Op deze manier dragen de verschillende duingebieden langs de Nederlandse kust bij aan het drinkwater dat dagelijks bij iedereen uit de kraan komt.

Het doel van dit project was het vervangen van een bestaande transportleiding in het duingebied, zodat ook bij grotere vraag in de toekomst probleemloos geleverd kan worden. De bestaande leiding met een doorsnede van 400mm wordt vervangen door een nieuwe leiding van 600mm doorsnede. De boring was uitgezet op 25 meter diepte op hetzelfde het tracé als dat van de huidige leiding. Voor het inmeten van deze 1117 meter lange boring is gekozen voor de Drillguide Gyro Steering Tool in combinatie met de GPS Track. De boring is met extreme precisie uitgevoerd, zodat het intrekken van de nieuwe leiding ook vlot uitgevoerd kan worden.

Dankzij deze uitbreiding blijft het beste drinkwater ook in de toekomst beschikbaar!

Terug naar overzicht