Recordbrekende boring naar Texel, Nederland

In 2017 hebben we met succes steering services uitgevoerd voor de langste horizontale gestuurde boring ooit. Er was een pijpleiding beschadigd tussen Texel, een eiland voor de kust van Nederland, en het vasteland door een neergelaten anker. Het bestuur van het eiland had opdracht gegeven voor een project om een ondergrondse pijpleiding tussen het eiland en het vasteland te realiseren, zodat de nieuwe pijpleiding in het vervolg niet weer beschadigd kan worden door neergelaten ankers. De gerealiseerde pijpleiding had een lengte van 4,6 kilometer met een diepte van 85 meter.

 

Complexe factoren:

  • > 95% van de boring onder water
  • De lengte van de boring was uitzonderlijk lang
  • Zeevaart boven het boortraject

Een lengte van 4600 meter

De lengte van de geplande boring is te lang om met een enkele rig uit te voeren. Daarom zijn twee rigs gebruikt met de Radar Intersect om dit te realiseren, waarbij beide bijna 2,5 km hebben geboord. Onze Gyro Steering Tools, in combinatie met de Radar Intersect module, konden twee solide boortrajecten realiseren en zijn in het midden tot één vloeiende boorgang gemaakt.

De intersectie van beide boorkoppen was binnen afzienbare tijd gerealiseerd. De nieuwe pijpleidingen zijn reeds geïnstalleerd. Geen andere steering tool is in staat eenzelfde resultaat te behalen, gezien de complexiteit van deze boring.

Terug naar overzicht