Radarboring voor een nieuwe 50KV-elektriciteitsleiding

Door heel Nederland zijn verschillende projecten onderhanden welke bijdragen aan de transitie naar groene energie. Met regelmaat werkt Brownline aan projecten die hier onderdeel van zijn, zoals een recente boring voor de vernieuwing van een 50KV-elektriciteitsleiding.

Ten noorden van de stad Gorinchem wordt een nieuw industrieterrein aangelegd, in de kom van de A27 en de A15. Naast dat dit industrieterrein voor een nieuwe op- en afrit van de A27 zal zorgen, komen er ook twee windturbines op het terrein. Deze windturbines worden aangelegd middels een samenwerking tussen een grote energieleverancier en een energiecoöperatie. Door middel van de energiecoöperatie is er in dit project sprake van burgerparticipatie. Dit initiatief vergroot het draagvlak onder burgers, omdat zij de kans krijgen op financieel gebied iets terug te zien van de windmolens in hun omgeving. Wanneer de turbines straks gebouwd zijn, zullen deze niet alleen het bedrijventerrein van stroom voorzien, maar ook de stad Gorinchem en de nabijgelegen kernen Arkel, Schelluinen en Hoogblokland.

Om ervoor te zorgen dat de inwoners van Gorinchem straks kunnen profiteren van deze groene energiebron, is de netbeheerder alvast begonnen met het controleren en waar nodig vervangen van bestaande elektriciteitsleidingen. Brownline is ingeschakeld om een boring voor een vervangende 50KV-elektriciteitsleiding in het noorden van de stad in te meten. Het 1064 meter lange tracé is uitgezet onder een plantsoen met oude bomen dat tussen twee kades in ligt. Voordat kon worden begonnen met boren, moesten eerst de bomen en hun wortels beschermd worden. Om er zeker van te zijn dat deze boring met maximale controle en zonder impact op de aanwezige bomen uitgevoerd kon worden, is gekozen voor de Drillguide Gyro Steering Tool in combinatie met de Radar.

Met de Drillguide GST en Radar combo is deze boring succesvol en zonder schade aan de oude bomen uitgevoerd. Op naar een groene toekomst!

Terug naar overzicht