Radarboring in Saskatchewan, Canada

De Canadese provincie Saskatchewan staat bekend om haar uitgestrekte prairie-landschappen, dichtbegroeide bossen en vele meren. Naast al dit natuurschoon biedt deze provincie ook plaats aan een immer groeiende bevolking, wat ervoor zorgt dat de vraag naar aardgas in gelijke mate stijgt. Brownline heeft recent twee radarboringen ingemeten voor de aanleg van een nieuwe aardgasleiding.

Saskatchewan is gedurende het afgelopen decennium constant gegroeid, zowel in bevolkingsaantal als in het aantal bedrijven en in de industrie. Deze groei heeft geleid tot een stijgende vraag naar aardgas, maar de lokale productie is juist gedaald. Om dit probleem op te lossen wordt middels een nieuwe aardgasleiding aardgas vanuit de buurprovincie Alberta aangevoerd. Deze nieuwe aardgasleiding, genaamd de Many Islands Pipeline zal in totaal 30 kilometer lang worden. Het tracé van de leiding loopt van een aardgasfaciliteit in Cherry Grove in Alberta naar de aardgasfaciliteit in Beacon Hill in Saskatchewan. Na de voltooiing van dit project kan direct, maar ook in de toekomst, aan de stijgende vraag worden voldaan door gebruik te maken van de overvloedige bronnen in Alberta.

Brownline heeft twee radarboringen onder een rivier door ingemeten voor dit project; één van 493 meter en één van 1090 meter lang. Losse bodemformaties ter plaatse zorgden voor een uitdaging in het niet overschrijden van de vastgestelde parameters voor muddruk. Het real-time monitoren van de muddruk leverde een cruciale bijdrage in het succesvol uitvoeren van deze boringen. Dit stelde ons in staat om uitbraken te voorkomen.

De aanleg van deze pijplijn was onder strikte afspraken met lokale en inheemse landeigenaren. Met de Drillguide Gyro Steering Tool in combinatie met de Radar zijn beide boringen probleemloos en zonder enige verstoring van de prachtige natuur rond de in- en uittredepunten uitgevoerd.

Terug naar overzicht