Onder Arkansas River door voor waterleiding in Oklahoma

In september 2022 werden Brownline’s gyro steering services ingezet om een leiding aan te leggen onder Arkansas River, dichtbij Ponca City, Oklahoma. Deze waterleiding van 36-inch zal in de toekomst erg belangrijk zijn voor de watervoorziening in de regio.

Het “Kaw Lake Water Supply Project” is een groot infrastructuurproject in het noorden van Oklahoma dat al enkele jaren in ontwikkeling is. Er wordt een leiding van ongeveer 110 kilometer aangelegd om water uit het stuwmeer Kaw Lake te transporteren naar een zuiveringsinstallatie in de stad Enid. Deze leiding kruist een aantal keer de kronkelende Arkansas River, waaronder bij Ponca City. Om deze oversteek te maken, werd Brownline USA ingeschakeld.

Drukmetingen

De horizontaal gestuurde boring werd uitgevoerd door Global Underground Corp. De boring was 760 meter lang, waarvan ruim 300 meter zich onder de Arkansas River bevindt. Hier moest een minimale diepte van 18 meter onder de rivierbodem aangehouden worden. Ook moest de druk in het boorgat nauwlettend in de gaten gehouden worden. Deze druk werd met Brownline’s Pressure-While-Drilling (PWD) service voortdurend gemeten. Door een oog op deze metingen te houden konden uitbraken van boorspoeling voorkomen worden. Dit was van groot belang omdat de omgeving erg kwetsbaar is. Een nest zeearenden naast de boorlocatie waakte over het werk en herinnerde alle betrokkenen eraan om de natuur zo min mogelijk aan te tasten bij het aanleggen van de leiding.

Aan de overkant van de rivier werd omhoog geboord tot aan het uittredepunt, wat 13 meter hoger lag dan het intredepunt. Door de nauwkeurigheid van onze Drillguide Gyro Steering Tool werd gegarandeerd dat de geplande lijn tijdens de hele boring gevolgd werd.

Het watervoorzieningsproject zal aan het begin van 2024 afgerond zijn. De regio zal dan kunnen vertrouwen op een verbeterde watervoorziening. De effecten van seizoensgebonden droogtes op de watervoorziening zal dan verkleind zijn.

Terug naar overzicht