Kabelvernieuwing voor het eerste Amerikaanse offshore windpark

In 2016 is voor de kust van Rhode Island het allereerste offshore windpark in de Verenigde Staten gerealiseerd. De op de zeebodem aangelegde elektriciteitskabels vertonen na 5 jaar in de zee de nodige slijtage, waardoor is gekozen voor vervanging door dieper gelegen kabels. Voor de eerste vervanging heeft Brownline een 950 meter lange boring ingemeten.

Block Island is een klein eiland voor de kust van Rhode Island. Normaliter wonen hier ongeveer 1000 mensen, maar in het hoogseizoen wordt dit aantal verviervoudigd door de vele toeristen die het eiland bezoeken. In het verleden was het eiland voor de stroomvoorziening afhankelijk van 5 grote dieselgeneratoren. Het enorme jaarlijkse verbruik van fossiele brandstof zorgde niet alleen voor hoge kosten, maar ook voor flinke schade aan het milieu door de vervuilende verbranding. Om deze vervuiling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat het eiland en haar prachtige natuur behouden blijven voor toekomstige generaties, is in 2016 begonnen met de aanleg van een offshore windmolenpark. De 5 windturbines hebben een totale capaciteit van 30MW, waarmee maar liefst 17.000 huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien. De CO2-uitstoot wordt per jaar met 40.000 ton verminderd. Na 20 jaar is dit te vergelijken met 150.000 auto’s minder op de weg.

De vervanging van de elektriciteitskabels wordt in verschillende stappen uitgevoerd. Het eerste segment dat vervangen wordt is de verbinding tussen het windpark en Block Island zelf. Het tracé van deze 950 meter lange boring is nu op 25 meter diep onder de zeebodem uitgezet, om slijtage aan de kabels veroorzaakt door het zoute zeewater te voorkomen. Uiteindelijk zal een HDPE productpijp van 40cm doorsnede geplaatst worden als behuizing voor de elektriciteitskabels. Het intredepunt van de boring bevindt zich op het eiland, wat dus inhoudt dat het uittredepunt zich onder de zeebodem bevindt. Naast deze complicerende factor, waren er nog de aanwezigheid van een groot aantal bestaande kabels en de gemengde grondsoorten waarin de boring uitgevoerd moest worden. Tijdens de boring is een aantal keer gestuit op een zeer abrupte overgang van een zachte zandbodem naar harde rotsachtige bodem, wat zorgde voor uitdagende omstandigheden.

Geen van deze factoren waren van enige invloed op de Drillguide Gyro Steering Tool. Door de inzet van onze tool is dit project succesvol afgerond en kon de eerste stap genomen worden om dit windpark weer toekomstbestendig te maken!

Terug naar overzicht