Elektriciteitskabels ondergronds voor woningbouw en voedselbos

Leidsche Rijn is wellicht de meest bekende Vinex-wijk in Nederland. Nog steeds vindt hier veel ontwikkeling plaats van zowel woningbouw als bedrijventerreinen. Om de bouw van een nieuwe woonwijk met een daarbij behorend voedselbos en de uitbreiding van een aangrenzend bedrijventerrein mogelijk te maken, heeft Brownline onlangs twee boringen van 1075 meter lang ingemeten.

Steeds vaker worden elektriciteitskabels van bovengrondse elektriciteitsmasten onder de grond gebracht. Dit gebeurt om uiteenlopende redenen, maar één van de meest voorkomende redenen is het creëren van ruimte in de directe omgeving. Aan de zuidoostelijke rand van Leidsche Rijn is een gebied aangewezen waar een nieuwe woonwijk aangelegd gaat worden, maar ook een bestaand bedrijventerrein uitgebreid wordt. Wat deze nieuwe woonwijk uniek maakt, is dat er een voedselbos bij wordt aangelegd. De bewoners zijn op deze manier betrokken bij de invulling en inrichting van hun eigen omgeving. Om voldoende ruimte te hebben voor deze plannen, wordt de bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding gedeeltelijk onder de grond gebracht. Hierbij zullen vier masten verdwijnen om ruimte te bieden aan mens en omgeving.

Het tracé van deze dubbele boring van 1075 meter lengte was op 24 meter diepte uitgezet en liep vlak langs het eerdergenoemde bedrijventerrein, een klein meertje en een manege. Daarnaast moest er onder een busbaan door worden geboord en bevonden er zich al verschillende ondergrondse leidingen in de directe omgeving van de boring. Uiterste precisie en zo min mogelijk overlast voor de omgeving waren van het allergrootste belang bij deze boring. Door de Drillguide Gyro Steering Tool te combineren met de GPS Track, is de boring extreem nauwkeurig en met minimale impact op de omgeving uitgevoerd. De bouwplannen en de aanleg van het bijzondere voedselbos kunnen zo volgens schema worden uitgevoerd.

Terug naar overzicht