Een rivier oversteken voor een nieuwe waterleiding

De voorsteden van de Canadese hoofdstad Ottowa zijn de laatste jaren in een behoorlijk hoog tempo gegroeid. Dit betekent dat de infrastructuur van de lokale watervoorziening mee moet groeien, om probleemloze levering van drinkwater aan de consumenten te garanderen. Om dit mogelijk te maken, heeft Brownline onlangs een boring ingemeten voor de constructie van een nieuwe waterleiding.

De waterleiding wordt aangelegd om het drinkwatersysteem van de stad Ottawa te verbinden van Riverside South aan de oostkant van de Rideau-rivier naar de dorpen Manotick en Barrhaven. De nieuwe waterleiding met een diameter van 610 mm zorgt voor extra capaciteit ten opzichte van de bestaande waterleidinginfrastructuur. Het totale project omvat de installatie van meer dan 2,4 kilometer aan waterleiding, waarvoor 2 oversteken van de Rideau-rivier nodig zijn. Dit deel van de Rideau-rivier maakt deel uit van het Rideau-kanaalsysteem, dat naast een reguliere waterweg ook UNESCO-werelderfgoed is.

De boring was 318 meter lang en vond plaats onder uitdagende booromstandigheden. Ongeveer 200 meter van het tracé bevindt zich onder het Rideau-kanaalsysteem, en zowel intrede als uittrede lagen aan beide zijden op ongeveer 35 meter van de rivieroever in natuurgebieden. De waterweg zelf en de kwetsbaarheid van de omgeving maakten toegang tot het terrein vrijwel onmogelijk.

Door de Drillguide Gyro Steering Tool in combinatie met de GPS Track te gebruiken, was bovengrondse toegang niet nodig, met een minimale impact op de omliggende woningen en natuur als gevolg. De boring is succesvol afgerond en de rest van het project kan op schema worden uitgevoerd.

Terug naar overzicht