Een olieterminal verbinden met een oliepijpleiding in Houston, USA

Een oliepijpleiding komend van een olieterminal in de haven van Houston moest onder de haven worden gelegd voor distributie van olie en gas naar naburige regio’s. Het transport van olie en gas onder hoge druk vereist strikte marges voor de radii die de pijpleiding maakt. Daarom was een nauwkeurig meetsysteem vereist om de boring te realiseren.

Complexe factoren

  • 3.750 meter lang en 70 meter diep
  • De oversteek van de baai van de haven
  • Strikte eisen aan de radii van de pijpleidingen

Radius

Onze Radar Intersect werd ingezet om de pijpleiding onder de haven aan te leggen. Onze Gyro Steering Tool kon een boortraject realiseren binnen de marges van de toegestane radii voor een pijpleiding voor olie- en gastransport.

Het Radar Intersect systeem heeft de twee boorkoppen komend van het in- en uittredepunt met elkaar in lijn gebracht om een vloeiende verbinding te realiseren. 

Terug naar overzicht