Complexe intersectboring onder een dorpskern

In februari 2024 heeft Brownline een boring ingemeten in het Overijsselse Markelo. Hier maakte onze klant Holland Drilling een intersectboring van bijna 1000 meter. Door de horizontale bochten die gemaakt werden en de intersect onder het hart van het dorp was dit een uitdagend project.

Het doel van dit project was het aanleggen van een elektraverbinding van de ene naar de andere kant van het dorp. Met deze nieuwe kabels kan het stroomnet in de regio een grotere capaciteit aan. Dit is essentieel voor de energietransitie, omdat er steeds meer capaciteit nodig is om bijvoorbeeld laadpalen op aan te sluiten. Door deze kabelverbinding met een gestuurde boring te realiseren werd de overlast geminimaliseerd.

Om de annulaire druk bij een boring van deze lengte te reduceren werd dit tracé als intersect uitgevoerd, met twee boormachines die naar elkaar toe boren. Met de Drillguide Gyro Steering Tool kon met de hoogste nauwkeurigheid de geplande lijn gevolgd worden. Op enkele plekken is met onze GPS track nog een extra verificatie uitgevoerd.

Soepele intersect met Radar

Nabij de kruising in het hart van het dorp werd op zo’n 20 meter diepte de intersect gemaakt. Om deze zo soepel mogelijk te laten verlopen werd Brownline’s Radar ingezet. Met onze Radar tool kan de afstand tussen de beide boorkoppen zeer precies gemeten worden. Zo kan een optimale lijn geboord worden met behoud van radius om de boorgaten soepel aan elkaar te verbinden. Een vloeiende intersect zorgt ervoor dat er lagere trekkrachten nodig zijn om de bundel kabelmantelbuizen in te trekken.

Door de inzet van een combinatie van onze meetsystemen (Drillguide GST, GPS track en Radar) kon deze boring zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk gerealiseerd worden. Met de succesvolle afronding van dit complexe project, zetten we opnieuw een stap richting een duurzame toekomst, waarin efficiënte energievoorziening cruciaal is voor de energietransitie.

This content is only available after you have accepted cookies.

Benieuwd hoe onze tools bij uw boorproject kunnen helpen? Neem contact op!

Terug naar overzicht