Boring voor de opslag van zonne-energie

In 2016 werd in het stadje Parrish in Florida een groot zonnepark geopend. Dit park heeft sinds de opening enorme hoeveelheden aan elektriciteit gegenereerd, maar niet alle opgewekte energie kon worden gebruikt. Om dit in de toekomst tegen te gaan, is besloten om ter plaatse ’s werelds grootste opslagcentrum voor zonne-energie te bouwen. Brownline heeft ter ondersteuning voor dit project een 501 meter lange boring ingemeten.

Het Manatee Solar Energy Center genereert jaarlijks 74,5 megawatt aan stroom. Dit betekent dat maar liefst 15.000 huishoudens van deze groene stroom kunnen worden voorzien. Echter was het tot op heden niet mogelijk om overtollige opgewekte elektriciteit op te slaan, waardoor er op minder zonnige dagen toch nog stroom moest komen via reguliere, milieuvervuilende krachtcentrales. Met de bouw van het nieuwe opslagcentrum zal deze behoefte komen te vervallen en kan er stevig worden bijgedragen aan het verminderen van uitstoot. De overtollige opgewekte stroom zal worden opgeslagen in de enorme batterijen en wordt gedistribueerd wanneer de zonnepalen niet genoeg energie opwekken. Naast de grote winst voor het milieu, profiteert de lokale economie ook mee in de vorm van een toename in de werkgelegenheid.

Brownline heeft de boring voor de aanleg van de stroomkabels tussen het zonnepark en het opslagcentrum ingemeten. Het tracé van deze 501 meter lange boring bevindt zich op 16 meter diepte en kent geen extreme bochten of verloop. Zo op het eerste oog zou dit dus een simpele boring kunnen zijn, ware het niet dat er ter plaatse sprake was van een zeer moerassige bodem en de aanwezigheid van 4 bestaande ondergrondse pijpleidingen.

Door de Drillguide Gyro Steering Tool te combineren met de GPS Track, is de boring met extreme precisie uitgevoerd en kan dit baanbrekende project volgens schema worden uitgevoerd.

Brownline is zeer trots om bij te mogen dragen aan de transitie naar groene energie!

Terug naar overzicht