Boren voor meer elektriciteit in de Haarlemmermeer

De Haarlemmermeer is één van de drukste gebieden van Nederland, zowel qua wonen, werken en vervoer. Om aan de snel gestegen vraag om aansluiting op het elektriciteitsnet te kunnen voldoen, wordt er een nieuw transformatorstation gebouwd. In juni 2021 heeft Brownline in opdracht van Van Leeuwen Sleufloze Technieken een drietal boringen ingemeten.

De omgeving van Schiphol trekt traditiegetrouw vele aan transport en handel aanverwante bedrijven aan, maar er bevindt zich in dit gebied ook zeer veel (glas-)tuinbouw. De afgelopen jaren zijn er veel bedrijven bij gekomen, is er meer woningbouw en worden er steeds meer zonnepanelen geïnstalleerd voor de energietransitie. Hierdoor is het niet meer mogelijk om nieuwe bedrijven (grootverbruikers) aan te sluiten op het elektriciteitsnet zonder dat dit gevolgen heeft voor bestaande gebruikers. Dit is uiteraard een onwenselijke situatie, waardoor er een noodzaak is ontstaan om nieuwe transformatorstations te bouwen. Een transformatorstation maakt verbinding tussen twee of meer hoogspanningsnetten, of is een aansluitingspunt op het hoogspanningsnet. Dit soort stations zijn dus essentieel voor uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Grote drukte in dit gebied is echter van alle tijden, dus ook tijdens de Tweede Wereldoorlog was er hier veel aan de hand. Door bombardementen tijdens de oorlog is er sprake van in de grond achtergebleven, onontplofte explosieven. Boren in dit gebied is dus niet alleen een uitdaging door de drukte bovengronds, maar ook vanwege de onzichtbare risico’s ondergronds. De drie boringen van respectievelijk 210, 120 en 130 meter zijn allen uitgevoerd met de combinatie van de Drillguide Gyro Steering Tool en de UXOscope. In samenwerking met de specialist van het bedrijf Van den Herik zijn de boringen zorgvuldig begeleid om alle risico’s te vermijden. Door de bewezen nauwkeurigheid van de Drillguide GST zijn de drie boringen vlekkeloos en binnen de gestelde tijd uitgevoerd.

De bouw van het transformatorstation kan spoedig beginnen, zodat probleemloze elektriciteitsvoorziening kan worden voortgezet.

 

Terug naar overzicht