Boren voor de uitbreiding van een drinkwaternetwerk

Toegang tot schoon drinkwater is de normaalste zaak van de wereld, maar als de vraag groeit, zal het leidingnetwerk mee moeten groeien. Voor de uitbreiding van het drinkwaternetwerk in de omgeving van het pittoreske kustplaatsje Myrtle Beach in South Carolina, heeft Brownline een 700 meter lange boring ingemeten.

Dit project draait om het vervangen van een bestaande pijpleiding met een doorsnede van 96,5 cm door een nieuwe pijpleiding met een doorsnede van 122 cm. Door deze uitbreiding kan zowel nu als in de toekomst in ruime mate worden voldaan aan de immer groeiende vraag naar drinkwater. Het tracé van deze boring is uitgezet tussen twee lokale snelwegen, Highways 701 en 544 en volgt dezelfde route als bestaande bovengrondse hoogspanningskabels. Tussen deze twee snelwegen in bevindt zich een natuurgebied, waar de Waccamaw rivier doorheen loopt. Dit natuurgebied bestaat grotendeels uit kwetsbare moerasgebieden en is geclassificeerd als nationaal park.

De boring kruist de Waccamaw rivier en zowel in- als uittrede bevinden zich in het natuurgebied. Tijdens het boren was er constant sprake van wisselende bodemcondities. Er is geboord door lagen hout, slib, grind, klei, maar ook nog zacht èn versteend zand. Het inmeten van deze uitdagende boring vroeg dus extreme controle om uitbraken en schade aan de natuur te voorkomen.

Met de Drillguide Gyro Steering Tool is deze ingewikkelde boring succesvol uitgevoerd en kan Myrtle Beach en omgeving blijven rekenen op de drinkwatervoorziening.

 

Terug naar overzicht