Boren voor de modernisering van het Deense spoornet

In het zuiden van Denemarken wordt hard gewerkt aan het moderniseren van het spoornet, ter voorbereiding op een nieuwe verkeerscorridor met Duitsland. Een onderdeel hiervan is de aanleg van een nieuwe spoorbrug, waarvoor een glasvezelverbinding geplaatst moet worden. Brownline heeft voor dit project een boring van 655 meter ingemeten.

De Fehmarn Belt-verbinding is het grootste civieltechnische project ooit voor Denemarken. Het project draait om een 18 kilometer lange tunnelverbinding voor weg- en spoorverkeer tussen het Deense eiland Lolland en het Duitse eiland Fehmarn. Wanneer dit project voltooid is, zal het deel uit gaan maken van de Vogelfluglinie, de belangrijkste spoorverbinding tussen Hamburg en Kopenhagen. Het is de bedoeling dat de tunnel tussen 2026 en 2028 voltooid wordt en vanaf dan de bestaande veerverbinding tussen Rødby en Puttgarden vervangt. Voor dat het zover is, moet het huidige spoornet van Denemarken flink gemoderniseerd worden. Dit draait niet alleen om zaken als verbreding van sporen, aanpassen van sporen naar hogesnelheidslijnen en het aanleggen van bovenleidingen waar dat nog niet gebeurd is, maar ook om de renovatie of nieuwbouw van spoorbruggen en stations. Eén van de uit te breiden spoorbruggen is de koning Frederik IX-brug, welke nu nog bestaat uit een enkelsporige ophaalbrug. Direct naast de bestaande brug wordt een nieuwe brug gebouwd, waarmee de capaciteit verdubbeld wordt.

Voor de aanleg van de brug en de benodigde veiligheidsinstallaties voor het spoor is een nieuwe glasvezelverbinding noodzakelijk. Het 655 meter lange tracé kruist kort na het intredepunt een snelweg en verdwijnt direct daarna tot aan het uittredepunt onder water. Dit houdt dus in dat meer dan 90% van deze boring zich onder water afspeelt en er geen bovengrondse toegang is. Om deze boring nog iets uitdagender te maken, bevindt het uittredepunt zich op een zeer kleine stukje grond tussen een enorme opslagtank en een drukke weg. Totale controle en extreme precisie zonder last te hebben van externe interferentie zijn bij een boring als deze van het grootste belang. Daarnaast mocht er geen overlast zijn voor de weggebruikers. De combinatie van deze factoren maakte de keuze voor de Drillguide Gyro Steering Tool een eenvoudige. Door de hoge nauwkeurigheid werd deze boring succesvol en snel afgerond, zodat de bouw van de brug tijdig doorgang kan vinden.

Terug naar overzicht