Boren voor de bereikbaarheid van Port of Zeebrugge

Naast veerboten en zeeschepen, ontvangt de haven van Zeebrugge iedere dag ook vele mensen die werkzaam zijn in de haven. Om ervoor te zorgen dat iedereen de haven in de toekomst eenvoudig en veilig kan bereiken, is begonnen met de aanleg van een nieuwe brug. Ter ondersteuning van de aanleg van de brug heeft Brownline onlangs een 667 meter lange boring uitgevoerd.

De nieuw aan te leggen verbinding is niet zomaar een brug, maar zal de grootste beweegbare brug van heel Europa worden. Bij het ontwerp van de brug is goed nagedacht over de bereikbaarheid van de haven per fiets. Door een gescheiden fietsstrook aan te leggen wordt de veiligheid van fietsers vergroot en de keuze voor de fiets als vervoersmiddel gestimuleerd. Daarnaast is in het ontwerp ook rekening gehouden met toekomstige projecten, zoals de geplande aanleg van een zeesluis in dezelfde haven.

De aanleg van de brug en de daarvoor benodigde stroomvoorziening is direct aangegrepen om een bundel van verschillende pijpleidingen onder de rivier door te trekken. De boring met een doorsnede van 1200mm is op een diepte van 46 meter uitgevoerd. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de toekomstige bouw van pijlers en brugdelen. De bodem waar het tracé doorheen loopt bestaat uit zand- en schelpenbanken, waardoor het gebruik van een mudmotor onontbeerlijk was.

Met de Drillguide Gyro Steering Tool is de boring succesvol uitgevoerd en kan er volgens schema verder worden gewerkt aan dit mooie project.

Terug naar overzicht