Aanlandingsboringen voor hoogspanningskabels in Schotland

Deze zomer heeft Brownline in Schotland twee pilotboringen ingemeten. Het ging hier om aanlandingen voor hoogspanningskabels. Om de elektriciteitsverbinding tussen Carradale en het eiland Arran te verbeteren, werd de onderzeese kabel vervangen. Deze werd aan land gebracht met een horizontaal gestuurde boring.

Een aantal jaren geleden is na inspectie gebleken dat de bestaande hoogspanningskabels op de zeebodem tussen Carradale en Arran aan vervanging toe zijn. Om die reden heeft de netbeheerder opdracht gegeven om de kabels te vervangen, het zogeheten “Arran to Carradale Interconnector Project”. Met het oog op de elektriciteitsproductie van offshore windturbines in de omgeving is het erg belangrijk dat er vertrouwd kan worden op de infrastructuur die er ligt.

Een groot deel van de 6,3 km lange kabelverbinding wordt door middel van jet trenching onder water ingegraven. Voor de aanlanding voerde Visser & Smit Hanab ten noorden van Carradale twee boringen uit. Eén van de aangelegde buizen zal direct gebruikt worden, terwijl de andere als back-up dient. Met Brownline’s Drillguide GST werden de pilotboringen ingemeten.

Aan de steile Schotse kust werd door veel lagen harde kwarts geboord, wat een uitdaging vormde voor dit project. Aannemer VSH kon tijdens de pilotboringen vertrouwen op de nauwkeurigheid van Drillguide Gyro Steering Technology. De boring was ruim 400 meter lang en bereikte een diepte van 80 meter onder het intredepunt. Tijdens de boring werd de druk in het boorgat zorgvuldig in de gaten gehouden met behulp van de Pressure-While-Drilling (PWD) module in de GST. Met PWD heeft de klant optimaal inzicht in de druk in het boorgat.

Met dank aan de nauwkeurigheid van de metingen van de GST konden alle betrokken partijen erop vertrouwen dat de leiding correct aangelegd is. Met deze vernieuwde verbinding kan de groene energie van de windturbines veilig en verantwoord afgevoerd worden.

Terug naar overzicht