7 boringen ingemeten in Zeeland

De Deltaweg (N256) is één van de drukste wegen van Zeeland en is een belangrijke verkeersader voor het personen- en goederenvervoer. In het zomerseizoen is het extra druk door het toeristenverkeer. Daarom wordt er gewerkt aan verbreding van deze weg. In maart 2024 heeft Brownline 7 boringen ingemeten voor onze klant Van Vulpen. Zij kregen de opdracht om stroomkabels te verleggen zodat de verbreding van de N256 geen problemen op zou leveren voor omliggende woongebieden.

Er zijn in totaal 7 boringen gedaan waarvan de langste (1638 m) zeer complex was. Er moest namelijk een flinke S-bocht worden gerealiseerd onder de grond. Om de S-bocht te maken ging de boorkop maar liefst 53 graden linksom om vervolgens weer 47 graden rechtsom te gaan. Om de precisie van de boring te waarborgen is hiervoor gebruik gemaakt van onze uiterst nauwkeurige gyro in combinatie met de extra verificatie van de GPS track.

Een complexe gestuurde boring

Bij deze zeer complexe gestuurde boring is de GPS track op verschillende plaatsen ingezet als extra controle. Mede dankzij de verificaties van de GPS track konden de boringen met de hoogste nauwkeurigheid en efficiëntie de geplande lijn volgen.

Omdat deze N-weg in een milieugevoelig gebied ligt was het voorkomen van spoelingsuitbraken (blow-outs) erg belangrijk. Door de ingebouwde PWD-module konden we de druk zorgvuldig blijven monitoren waardoor het risico op een blow-out werd geminimaliseerd.  

Door de inzet van onze tools kon Van Vulpen zonder hinder verder met het project waardoor de overlast voor omwonenden minimaal was.

Terug naar overzicht