Introductie nieuwe add-on: Geosteering

maandag 27 november 2017

In het vierde kwartaal van 2017, heeft Brownline een nieuwe add-on geïntroduceerd: Geosteering. Hiermee is het mogelijk om tijdens de boring de verschillende formatielagen te analyseren.

Toepassingen

Deze toepassing wordt gebruikt bij geothermie waarbij het belangrijk is om te weten in welk formatielaag de boorkop zich bevind. De add-on tool is gebaseerd op een gammastralingdetector. 

Verder is de Gyro Steering Tool in combinatie met de Geosteering in staat om zowel verticaal als horizontaal te boren. Deze ontwikkeling speelt in op de trend in de markt voor meer geothermische energieprojecten en geavanceerdere mijnbouwtechnieken. De informatie die door de geïntegreerde gammastralingssensor wordt verzameld, wordt door geologen gebruikt om te evalueren in welke formatielaag de boorkop zich bevindt. Onze Geosteering tool verleent precisie voor klanten voor boringen op grote diepte en daarnaast geofysische informatie over de aangeboorde formatielaag.

Geothermische energie

We zien een trend in de bouw van geothermische bronnen in Europa. Zulke bronnen kunnen al rendabel zijn bij relatief lage uitgangstemperatuur van het opgepompte water (30°C- 40°C). Hierdoor gaan partijen het gebruik van zulke bronnen meer en meer overwegen voor hun energiebehoeften.

Onze GST in combinatie met onze Geosteering add-on zorgt voor een krachtige oplossing voor booraannemers, engineers en opdrachtgevers voor de bouw van geothermische bronnen. 

Terug naar overzicht