Gestuurde boring

Ontdek deze boortechniek en de voordelen ervan!

 Contact opnemen 

Rioleringsbuizen, heipalen, kabels en leidingen: dit zijn een aantal voorbeelden van obstakels die we tegenkomen bij ondergrondse boringen. In de steeds complexer wordende ondergrondse infrastructuur is het belangrijk om veilig en accuraat te boren. Gestuurde boringen maken dit mogelijk! Bij Brownline zetten we onze Drillguide Gyro Steering Tool in om wereldwijd uiteenlopende boorprojecten succesvol uit te voeren.

Wat is een gestuurde boring?

Bij een gestuurde boring, ook wel een horizontaal gestuurde boring genoemd, wordt er ondergronds geboord met een sleufloze boortechniek. Deze methode maakt het mogelijk om veilig en nauwkeurig te boren zonder het maaiveld te verstoren. Dit wordt vaak ingezet bij boringen voor het plaatsen van ondergrondse infrastructuur, zoals waterleidingen, telecommunicatiekabels, elektriciteitskabels, aardolieleidingen en aardgasleidingen.

Het grote voordeel van gestuurde boringen is dat het grootste deel van de boring ondergronds plaatsvindt. Het graven van sleuven is bij deze methode verleden tijd. Hierdoor blijft het landschap behouden, ervaart het verkeer geen hinder en is er minder vervuilde afgegraven grond. Met behulp van gestuurde boringen worden projecten vaak afgerond met meer tijdwinst en lagere kosten dan bij het graven van sleuven.

Brownline’s Gyro Steering Tool voor gestuurde boringen

Bij een gestuurde boring is het essentieel om de boorkop bij te kunnen sturen en zo de richting te veranderen. Dat doen wij met onze zelfontwikkelde Gyro Steering Tool. Op basis van gyro technologie meet onze tool zeer nauwkeurig en real-time de positie van de boorkop. De in-house ontwikkelde software vertaalt de complexe data van de Gyro Steering Tool naar praktische informatie voor de surveyor. ​​De onderstaande video toont een voorbeeld van een boorproject met onze Gyro Steering Tool.

To view this video please submit your cookies.


Onze steering service heeft meerdere voordelen om gestuurde boringen zo efficiënt mogelijk uit te voeren:

  1. Snelle setup: Dankzij de Gyro Steering Tool blijft een lange voorbereidingstijd bespaard. Met ons systeem is het niet nodig om magneetvelden of beacons te plaatsen voor positiebepaling. Hierdoor zijn we binnen één uur na aankomst op de bouwplaats klaar om te starten aan de gestuurde boring.
  2. Zeer nauwkeurig: De nauwkeurigheid van de tool is 0,01° in pitch en 0,04° in azimut. Ook wordt de tool niet verstoord door magnetische velden van bijvoorbeeld spoorwegen en kabels.
  3. Modulair: The Gyro Steering Tool is modulair. We kunnen add-ons aan de boor toevoegen die gestuurde boringen in uiteenlopende situaties mogelijk maken. Bijvoorbeeld boren in risicogebieden met niet-geëxplodeerde bommen met onze UXOscope.

Met onze Gyro Steering Tool maakt Brownline veilig boren in de steeds complexer wordende ondergrondse infrastructuur mogelijk. En met succes, want we hebben al meer dan 20.000 boorprojecten uitgevoerd. Vraagt u zich af hoe onze steering service u van dienst kan zijn bij uw gestuurde boring? Wij vertellen het u graag!

Leg uw booruitdaging aan ons voor