Disclaimer

Het domein "www.drillguide.com" is eigendom van, en wordt onderhouden door, Brownline B.V. ("Brownline"). Gebruikers kunnen deze website inzien met inachtneming van de volgende voorwaarden en alle relevante Nederlandse wetgeving hieromtrent. De inhoud van deze disclaimer en de informatie beschikbaar op de website is onderhevig aan wijziging.

Informatie

Brownline heeft de inhoud van deze website met zorg samengesteld. De inhoud van de website is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden naar haar gebruikers. Brownline staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie. De informatie die via deze website wordt verstrekt kan van tijd-tot-tijd worden gewijzigd.

Intellectueel eigendom

Brownline behoudt zich alle rechten voor, waaronder maar niet beperkt tot copyright en handelsmerkrechten, met betrekking tot de informatie die via deze website wordt verstrekt (bijvoorbeeld ontwerpen, logo's, enz.). Het is gebruikers niet toegestaan ​​om enige inhoud die wordt verschaft via deze website te gebruiken, reproduceren, verwerken, wijzigen en verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brownline.

Elektronische berichten

Gebruikers nemen de volledige verantwoordelijkheid voor alle correspondentie die door hun via deze website wordt verzonden. Omdat elektronische berichten mogelijk worden bekeken en gebruikt door buitenstaanders, adviseert Brownline de gebruikers van de website om geen vertrouwelijke of gevoelige informatie op te nemen in hun correspondentie.

Aansprakelijkheid

De gebruiker van de informatie die verstrekt is middels de website is als enige verantwoordelijk voor het handelen op basis van deze informatie. Noch Brownline, noch een van haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers kan aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, hoe deze ook is ontstaan, ​​als gevolg van het gebruik van de informatie die beschikbaar is gesteld via de website (inclusief middels eventuele links naar websites van derden).

Brownline aanvaardt bovendien geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele gebreken, virusinfecties of andere problemen die gevolg zijn van het gebruik van de website, de informatie die hierdoor wordt verstrekt of berichten die erdoor worden verzonden.